Event Details'स्नेहानुबंध' माजी विद्यार्थी गट (Alumni Association) आणि साकव - THE BRIDGE आयोजित कार्यक्रम 'झेप '- CAREER FEST

23-03-2019 || 9.00 a.m. to 11.00 a.m. || K.M. Agrawal College, Kalyan

'स्नेहानुबंध' माजी विद्यार्थी गट (Alumni Association) आणि साकव - THE BRIDGE आयोजित कार्यक्रम
'झेप '- CAREER FEST